Logo

बागमती पेज

जेष्ठ १३, २०७८ बिहीबार

कागेश्वरी मनोहराको आम्दानी तथा खर्च विवरण सार्वजनिक


काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७ /०७८ को २०७७ श्रावण १ गते देखि २०७८ बैशाख ३१ गते सम्म भएको आम्दानी तथा खर्च विवरण सार्वजानिक गरिएको छ ।

नगर प्रमुख कृष्ण हरि थापाले सामाजिक सन्जाल मार्फत सार्वजानिक गरेको बिवरण अनुसार नगरपालिकाको कुल आम्दानी :१ अरब ५३ करोड ८७ लाख ५६ हजार ६ सय ५९ पैसा १६ मात्र रहेको जानकारी गराएका छन् । जम्मा चालू खर्च – ३१ करोडड ३० लाख ८४ हजार ४९ पैसा ७८ प्रगती ७०.३८ प्रतिशत रहेको छ ।

थापाका अनुसार २०७७ श्राबण १ गते देखि २०७८ बैशाख ३१ गते सम्मको विवरण यस प्रकार रहेको छ :

जम्मा आम्दानी: १ अरब ५३ करोड ८७ लाख ५६ हजार ६ सय ५९ पैसा १६ मात्र ।
जम्मा चालू खर्च : ३१ करोड ३० लाख ८४ हजार ४९ पैसा ७८ प्रगती ७०।३८ प्रतिशत ।
जम्मा पुजिगत खर्च: ६० करोड २५ लाख ५१ हजार ७ पैसा ७८ प्रगती ४६।४८ प्रतिशत ।
हाल सम्म जम्मा खर्च : ९१ करोड ५६ लाख ३५ हजार ८ सय २८ पैसा ३४ मात्र ।
नगद मौजदात : ६२ करोड ३१ लाख २० हजार ८ सय ३० पैसा ८२ मात्र ।