Logo

बागमती पेज

असार ९, २०७९ बिहीबार

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाः २ अर्ब २० करोड ९६ लाख ७० हजार बजेट


काठमाडौं । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले २ अर्ब २० करोड ९६ लाख ७० हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । दशौं नगर सभामा सो अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको हो ।

बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट २९ करोड २५ लाख, मालपोत रजिष्ट्रेसन शुल्क ६५ करोड, प्रदेश सरकार सवारी साधन कर ५ करोड १० लाख ४१ हजार, मुल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्क १३ करोड १६ लाख ४१ हजार र बनबाट प्राप्त लोयल्टी १० लाखरहेको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय सरकार समानीकरण अनुदान २९ करोड ३९ लाख, केन्द्र सरकार शसर्त अनुदान ३५ करोड ६५ लाख, केन्द्र सरकार विशेष अनुदान २ करोड, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदान ३ करोड ७३ हजार, प्रदेश सरकार शसर्त अनुदान २ करोड ७ लाख ८१ हजार, प्रदेश सरकार सम्पुरक अनुदान २ करोड ९९ लाख ३५ हजार, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान ७५ लाख र अन्य आय ३३ करोड २२ लाख ९९ हजार हुने अनुमान गरिएको छ ।