Logo

Tag: उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल

नेपाली सेनाले काठमाडौंको बसुन्धरामा आइसोलेशन केन्द्र संचालन गर्ने

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले काठमाडौंको वसुन्धरामा संचालन हुन लागेको ‘राधा स्वामी कोभिड आइसोलेन तथा