Logo

Tag: कुमारी बैंक

कुमारी बैंकको परिपक्क निर्णयले १३ जना जोगिए

काठमाडौँ । कुमारी बैंकको परिपक्क निर्णयले १३ जना जोगिएका छन् । १९ करोड ऋण प्रकरणमा