Logo

Tag: कोरोना कहर

कोरोना कहर जति भए पनि, हिम्मत हार्नु हुन्न !

कोरोना तिमी किन जाग्यौ यसरी, संसारै ध्वस्त पार्न ! के रिस उठ्यो मानव सँग तिमीलाई,