Logo

Tag: क्याम्पस प्रमुख शिव अधिकारी

जिपी कोइराला क्याम्पसको विद्यार्थी ओरेन्टेशन कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं । जिपी कोइराला मेमोरियल सामुदायिक क्याम्पसले विद्यार्थी ओरेन्टेशन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौंको