Logo

Tag: भूमिका श्रेष्ठ

अमेरिकी सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार भूमिका श्रेष्ठलाई

काठमाडौँ । यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि सक्रिय अभियानकर्मी भूमिका श्रेष्ठ अमेरिकी सरकारले प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय