Logo

Tag: रामप्रसाद सापकोटा

समृद्धिको आधारः कृषि

काठमाडौं । चालु पन्ध्रौ योजना अनुसार नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको र