Logo

Tag: विद्यासुन्दर शाक्य

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निजी सरह बनाउनुपर्छः महानगर प्रमुख शाक्य

काठमाडौं । काठमाडौं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निजी विद्यालयसँग समान बनाउने