Logo

Tag: शंखरापुर नगरपालिका

शंखरापुर नगरपालिकाको छैटौं नगर सभा शुरु (फोटोमा हेरौं)

काठमाडौं । शंखरापुर नगरपालिकाको छैटौं नगर सभा शुरु भएको छ । “पर्यटन र कृषि समृद्दीको