Logo

Tag: सामुहिक सरोकार समाज

कोभिड संक्रमितको लास व्यवस्थापनको लागि सहयोग

सिन्धुली । सिन्धुलीको गड्यौलीमा रहेको स्वर्गद्वारी घाट व्यवस्थापन समितिलाई कोभिड संक्रमितको लास व्यवस्थापनको लागि सहयोग