Logo

Tag: Save the Children US

नेपालमा लैंगिक समानताको अभिलेख राख्न अझै बढी पारदर्शिता अपनाउन आवश्यक

काठमाडौँ । नेपालमा लैंगिक समानतासम्बन्धी कामको लगानी तथा प्रभावकारितासम्बन्धी स्पष्ट तथा भरपर्दो जानकारीको अभाव छ