Logo

Tag: गोकुलगंगा गाउँपालिका

वेताली रामेछाप सम्पर्क समाजद्वारा गोकुलगंगा अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग

काठमाडौं । वेताली रामेछाप सम्पर्क समाज काठमाडौंद्वारा गोकुलगंगा अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ