Logo

Tag: नगर प्रमुख कृष्ण हरि थापा

कागेश्वरी मनोहराको आम्दानी तथा खर्च विवरण सार्वजनिक

काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७ /०७८ को २०७७ श्रावण १ गते देखि