Logo

Tag: प्रेम राई

कालो चस्मा !

उहिले …. उसले ढुङ्गा टिप भन्यो-टिपेँ हान भन्यो-हानेँ फोर भन्यो- कैयन झ्यालहरु फोरेँ नतिजा अरुण