Logo

Tag: शंखपार्क

सार्वजनिक जग्गा संरक्षमा उप-प्रधानमन्त्री पोखरेलको चासो

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका -४ शंखपार्क विकास निर्माण तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा उप-प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले