Logo

Tag: श्यारमिनुब गुम्बा

नागार्जुन नगरपालिकालाई श्यारमिनुब गुम्बाको स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग

काठमाडौं । नागार्जुन नगरपालिकालाई श्यारमिनुब गुम्बा नागार्जुन- १ ले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ ।