Logo

Tag: साङ्ला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

तारकेश्वरको साङ्ला आइसोलेशन केन्द्रलाई लायन्स क्लबको स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग

काठमाडौं । तारकेश्वर नगरपालिका-१ मा रहेको साङ्ला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा संचालित आइसोलेशनलाई लायन्स क्लबले स्वास्थ्य