Logo

Tag: काठमाडौँ महानगरपालिका

काठमाडौँ महानगरपालिकाले हटायो अनामनगरको सरकारी जग्गा हडपेर बनाइएका टहरा

काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय नगरी अनामनगरको पूर्वी गेट अगाडि रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी विभिन्न टहराहरु