Logo

Tag: टोखा नगरपालिका

टोखामा निःशुल्क कम्प्युटर तालिम सञ्चालन

काठमाडौं । टोखा नगरपालिका-५ को आयोजनामा निःशुल्क ३ महिने आधारभूत कम्प्युटर तालिम सञ्चालन गरिएको छ